Privacyverklaring

Contactgegevens

VANKESSELDESIGN
Oranjestraat 18
2131XP Hoofddorp

Mobiel: 06-54312172
monique@vankesseldesign.nl
www.vankesseldesign.nl

Monique is de functionaris Gegevensbescherming van VANKESSELDESIGN.

Persoonsgegevens die wij verwerken

VANKESSELDESIGN verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
  • Voor- en achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Banknummer
  • BTW-nummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Doel en grondslag waarom wij persoonsgegevens verwerken

VANKESSELDESIGN verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Contact met jou via de telefoon op te nemen of e-mail te versturen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Betalingsverkeer naar leveranciers.
Geautomatiseerde besluitvorming

VANKESSELDESIGN maakt geen gebruik van geautomatiseerde systemen voor verwerkingen van persoonsgegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VANKESSELDESIGN bewaart je persoonsgegevens, we beantwoorden je e-mail, of bellen je op. Als de samenwerking eindigt is het niet langer nodig uw persoonsgegevens te bewaren, deze wordt na 1 jaar verwijdert uit het systeem.

Delen van persoonsgegevens met derden

VANKESSELDESIGN verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VANKESSELDESIGN gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Daarom tonen wij ook geen overbodige cookiemelding op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VANKESSELDESIGN en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar monique@vankesseldesign.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

VANKESSELDESIGN wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VANKESSELDESIGN neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd neem dan contact op met monique@vankesseldesign.nl.

VANKESSELDESIGN, gevestigd aan Oranjestraat 18, 2131 XP te Hoofddorp,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.